Centrale personligheder

Bahá’í-troens historie centrerer sig omkring tre hovedskikkelser; Báb, Bahá’u’lláh og ‘Abdu’l-Bahá. Herudover spillede Shoghi Effendi en væsentlig rolle i etableringen og udbredelsen af bahá’í troen.

Bahá’íer tror at Báb og Bahá’u’lláh begge havde et budskab fra Gud. Bábs vigtigste mission var at berede vejen for en budbringer, der var større en ham selv. Bahá’u’lláh er opfyldelsen af denne profeti. Baha’u’lláh udpegede sin ældste søn, ‘Abdu’l-Bahá, til at efterfølge sig.