Det Universelle Retfærdighedens Hus

Det Universelle Retfærdighedens Hus er det øverste styrende organ for verdens bahá’íer. Det Universelle Retfærdighedens Hus har ni medlemmer og vælges hvert femte år af de bahá’í’er der er valgt til de Nationalt Åndelige Råd det år. Det første valg fandt sted i 1963.

Det Universelle Retfærdighedens hus har base i Haifa og inspirerer og vejleder bahá’í’erne over hele verden. De lægger også overordnede planer, indsamler- og fører statistik og administrerer internationale fonde.