Tilbedelse i samfundslivet

Der er kun enkelte retningslinjer for hvordan bøn inkluderes i bahá’í samfundslivet, og udtrykket varierer alt efter muligheder, kultur og traditioner i det land man befinder sig.

Flere steder afholdes der såkaldte andagtsmøder, hvor bøn og læsning fra hellige skrifter er i fokus. For det meste læses der fra bahá’í skrifterne, men også skrifter fra andre store verdensreligioner anvendes. Programmet kan være bygget op over et emne eller tema. I Danmark afholdes de fleste af disse møder i private hjem, hvor venner og bekendte inviteres. Har du lyst til at opleve hvad det er, er du velkommen til at kontakte os.

Bøn anvendes også ofte som indledning ved andre møder. Enhver kan fremsige bønner, og ofte går det på tur blandt de der har lyst.

”O du gode Herre! Disse er dine tjenere, der er forsamlet i dette møde, har vendt sig til dit rige og trænger til din gave og velsignelse. O Du som er Gud! Åbenbar og afslør tegnene på din enhed, der er blevet nedlagt i alle livets virkeligheder. Afdæk og udfold de egenskaber, du har gjort mulige og skjult i disse menneskelige virkeligheder.”

Abdu’l-Baha, Bahá’í bønner s.72