Personlig tilbedelse

Der er kun få retningslinjer for hvordan man som bahá’í vælger at inkludere bøn og meditation i sin hverdag. Der er derfor stor frihed til at vælge udtryksform, længde og tidspunkt, alt efter hvad der passer til ens personlighed, kultur og gemyt.

Istem, O Min tjener versene fra gud, der er blevet modtaget af dig, som istemt af dem, der er draget Ham nær, at sødmen i din sang kan antænde din egen sjæl og tiltrække alle menneskers hjerter.

Bahá’u’lláh, Bahá’í Bønner