Børn og unge

Bahá’í troen lægger stor vægt på opdragelsen og uddannelse af børn og unge. Forældre har naturligvis hovedansvaret for opdragelsen, men samfundet forventes også at spille en væsentlig rolle.

I Danmark har vi nogle børneundervisningsgrupper der supplerer børnenes almindelige skolegang. Aktiviteterne har fokus på udvikling af børnenes dyder, en etisk forståelse og ønsket om at tjene menneskeheden. I nogle grupper undervises der også i bahá’í historie og læresætninger.  Bahá’íernes børn og andre interesserede deltager.

Flere steder i verden opretter bahá’íer grupper for unge mellem 11 og 14 år, der også har fokus på udvikling af de iboende dyder og udvikling af evnen til at tjene beboerne i de unges eget lokalområde. I Danmark er disse aktiviteter på et meget tidligt stadie.

O Gud! Oplær disse børn. Disse børn er planterne i Din frugthave, blomsterne på Din eng, roserne i Din have. Lad Din regn falde på dem, lad virkelighedens sol skinne på dem med Din kærlighed. Lad Din brise forfriske dem, at de kan blive opøvet, vokse og udvikle sig og fremstå i den største skønhed. Du er Den Givende, Du er Den Medfølende.

‘Abdu’l-Bahá