Organisering og ledelse

Det verdensomspændende bahá’í-samfund organiseres gennem en international ledelse og nationale og lokale ledelser, bahá’í råd. Rådene består af ni medlemmer, der er valgt ved flertalsvalg. Der opstilles ingen kandidater, så alle bahá’íer over 21 kan vælges.

På alle niveauer i bahá’í-samfundet bruges princippet om rådslagning. Det er en måde at tage beslutninger på hvor alle tilstedeværende har ret og pligt til at udtale sig. Alle udtalelser behandles med respekt, og ud fra sammenstødet af disse forskellige meninger og idéer opstår der oftest enighed så der kan tages en beslutning.

Kan der ikke skabes enighed om en beslutning, afgøres sagen ved flertalsbeslutning. Alle er loyale mod den tagne beslutning og arbejder for at gennemføre den.

Bahá’í-samfundet finansieres udelukkende ved frivillige og anonyme bidrag fra medlemmerne. Ikke-medlemmer kan ikke bidrage til samfundet.