Studie af skrifter

Bahá’í skrifterne opfordrer børn, unge og voksne til selvstændigt at søge sandheden både gennem videnskab og religion. Der lægges vægt på at tilegne sig viden der gavner verden.

Der er ikke noget præsteskab i bahá’í troen, og derfor er det op til den enkelte at studere skrifterne og reflektere over deres betydning. Nogle foretrækker at studere på egen hånd, mens andre mødes i uformelle grupper for at fordybe sig i skrifterne.

Herudover er der i bahá’í samfundet udviklet såkaldte studiegrupper. I en studiegruppe udforsker man i fællesskab nogle af de grundlæggende sandheder i Bahá’u’lláhs lære. Med udgangspunkt i citater og små øvelser udveksler man synspunkter og tanker og får derigennem en større åndelig indsigt og viden. Formålet er at deltagerne udvikler færdigheder og evner til at handle på en måde som gavner deres medmennesker.

Lyder det interessant kan du enten læse mere eller kontakte bahá’í samfundet for at finde en studiegruppe i nærheden af dig.