Socialt engagement

Bahá’í troen lægger vægt på tjeneste for menneskeheden. Det er derfor naturligt for mange bahá’íer at engagere sig i socialt og økonomisk udviklingsarbejde både som individer og som bahá’í samfund.

Fra et bahá’í perspektiv er formålet med dette arbejde at fremme udviklingen af et mere retfærdigt og velstående samfund for mennesker fra alle baggrunde, uagtet deres religion, etnicitet og køn. Principperne bag engagementet i udviklingsarbejdet er væsentligheden af lokalt ejerskab, et fokus på kapacitetsudvikling, en forståelse for sammenhængen mellem menneskets åndelige og materielle liv og en lærende tilgang.

I de senere år har Bahá’í Samfundet i Danmark samarbejdet med den camerounske udviklingsorganisation Emergence, der arbejder for at udvikle kapaciteten til at initiere og styre udviklingsprocesser i en række lokalsamfund i den østlige del af Cameroun. Dette gøres ved at engagere medlemmer af lokalsamfundene i en uddannelsesproces, der både er teoretisk og praktisk. Siden 2009 har aktiviteterne i flere omgange modtaget støtte fra Civilsamfundspuljen.