Tilbedelse

Tilbedelse og åndelighed er centrale elementer i bahá’í livet og indgår både som bønner og som den måde man udfører sine daglige aktiviteter på.

Bahá’íer beder til Gud, der forstås som noget, der ligger udover den menneskelige fatteevne og derfor ikke kan beskrives. At bede er grundlæggende en samtale med Gud hvor man kan prise ham, bede om vejledning, tilgivelse eller hvad der passer til situationen. Báb, Bahá’u’lláh og Abdu’l-Bahá har åbenbaret og nedskrevet en række bønner og skrifter, og det er primært disse bahá’íer anvender. Arbejde, udført i en ånd af tjeneste for menneskeheden, ses også som tilbedelse.

I bahá’í troen er kunstarter, videnskab og al håndværk tilbedelse. Det menneske, der laver et stykke skrivepapir så godt han overhovedet kan, og samvittighedsfuldt koncentrerer alle sine kræfter på at perfektionere det, priser Gud.

Abdu’l-Baha, Abdu’l-Bahas visdom, p. 176_Tjek