Lokale Åndelige Råd

Når der er mere end ni bahá’íer over 21 år i et område vælger medlemmerne i det lokale samfund et lokalt bahá’í råd. De Lokale Åndelige Råd består af ni medlemmer og vælges hvert år den 21. april. De har til opgave at skabe enhed og sammenhold blandt samfundets medlemmer og lede udbredelsesarbejdet.

Rådene står bl.a. for afholdelse af helligdage og regelmæssige møder og informerer bahá’íerne i lokalområdet om internationale, nationale eller lokale planer. De arrangerer også klasser for børn, lægger planer for troens udbredelse og opfordrer samfundet til at komme frem med deres forslag. I nogle lande bidrager de lokale råd til sociale- og økonomiske udviklingsprojekter.

I forhold til de individuelle bahá’íer er det de lokale råds opgave at opmuntre og invitere den enkelte bahá’í til at studere Bahá’u’lláhs skrifter, at leve i overensstemmelse med hans skrifter, frit og regelmæssigt at bidrage til bahá’í fonden, deltage i samfundets aktiviteter og søge vejledning hos rådet hvis det behøves.