Nationale Åndelige Råd

De nationale bahá’í råd har til opgave at holde sig orienteret om situationen i deres land, og forsøge gennem personlige kontakter og korrespondance at vejlede bahá’íerne både individuelt og som gruppe. Det er også det Nationale Råd der tager sig af det internationale samarbejde som foregår mellem de forskellige nationale bahá’í råd i verden og med den internationale ledelse.

I Danmark har der været et nationalt bahá’í råd siden 1962. Rådet holder regelmæssige møder hvor nationale strategier og planer udformes og vejledning gives til grupper eller individer. Rådet kan også udpege arbejdsgrupper for forskellige områder der fx kan beskæftige sig med børn og unge, information og udbredelse.

Der findes nationale bahá’í råd i over 180 lande. De vælges hvert år i april og består af ni medlemmer. Alle steder foregår det ved demokratiske, indirekte valg og uden at der opstilles kandidater. De lokale områder vælger en eller flere delegerede som deltager i valget af det Nationale åndelige råd. Alle bahá’íer i et land, der er over 21 år har stemmeret, og er valgbare til det nationale råd. Det enkelte råds medlemmer vælger hvert år en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.