Principper

Det grundlæggende i Bahá’u’lláhs lære er menneskehedens enhed. Hans åbenbarede værker er mange. De opsummeres nogle gange i disse 11 principper.

 1. Søgen efter sandhed
 2. Menneskehedens enhed
 3. Religion bør være en kilde til kærlighed og hengivenhed
 4. Overensstemmelse mellem religion og videnskab
 5. Religiøse, racemæssige eller sekteriske fordomme nedbryder mennesket
 6. Fordeling af eksistensmidlerne
 7. Lighed for loven
 8. Universel fred
 9. Religionen skal ikke beskæftige sig med politiske spørgsmål
 10. Undervisning og uddannelse af Kvinder
 11. Det er kun gennem den hellige ånds kraft at udvikling kan opnås.

Du kan læse mere om principperne i ‘Abdu’l-Bahá’s Visdom s. 81-112.