Studiegrupper

Studiegrupper er en måde at udforske Bahá’u’lláhs lære på. Metoden er systematisk i sin fremgangsmåde og lægger vægt på hvordan de åndelige principper i Bahá’u’lláhs lære kan anvendes i vores hverdag til glæde for samfundet som helhed.

Studiegrupper blev udviklet af Ruhi-instituttet i Columbia, efter at et stort antal troende bekendte sig til Bahá’u’lláhs lære i forskellige dele af verden. Materialet tager udgangspunkt i Bahá’u’lláhs skrifter, men handler om almene åndelige spørgsmål. Du behøver derfor ikke at være bahá’í for at få noget ud af at deltage i en studiegruppe.

Rent praktisk fungerer studiegrupperne ved at en lille gruppe mennesker (oftest 5-10 personer) mødes med en ”tutor” over en periode. Sammen gennemgår de materialet, der hovedsageligt består af citater og tilhørende øvelser. Hyppigheden af møderne og hvor hurtigt gruppen går frem er op til deltagerne selv.

Hvis du har lyst til at være med i en studiegruppe eller bare høre mere, så kontakt bahá’íerne i dit område eller nationalt.

“Fordyb jer i mine ords hav, at I kan tyde dets hemmeligheder og opdage alle de visdommens perler, der ligger skjult i dets dybder.”

Bahá’u’lláh

Et eksempel fra bog 1
Bog 1 i serien af såkaldte Ruhi-bøger handler om “Refleksioner over sjælens liv”, og har tre undertemaer.

  1. At forstå bahá’í skrifterne
  2. Bøn
  3. Livet og døden

Gennem studiet af bogen vil du opnå større indsigt i spørgsmål som:

  • Hvad er formålet med livet?
  • Hvad er sjælen?
  • Hvordan udvikler sjælen sig?
  • Hvad er død?
  • Hvilken betydning og effekt har vores handlinger?