Bahá’í læren

Bahá’í læren bygger på skrifter fra Báb, Bahá’u’lláh og ‘Abdu’l-Bahá. Dertil kommer en stor mængde bøger og breve skrevet af troens institutioner og enkeltpersoner, men disse tager alle udgangspunkt i og refererer tilbage til skrifterne fra de tre nævnte hovedpersoner.

Udover skrifterne fra de tre centrale figurer betragtes tekster af Shoghi Effendi (troens leder fra 1921 til 1957) og Det Universelle Retfærdighedens Hus (troens ledende institution) som autoritative.