Ofte Stillede spørgsmål

Nedenfor har vi samlet svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål.

Hvem betaler for administrationen af bahá’í samfundet, bygninger osv.
Bahá’í-samfundet finansieres udelukkende ved frivillige og anonyme bidrag fra medlemmerne. Ikke-medlemmer kan ikke bidrage til samfundet.

Hvordan er jeres forhold til andre religioner?
Bahá’íer tror at alle religioner stammer fra den samme Gud og taler om den samme guddommelige inspirations kilde. Bahá’í troen anerkender således alle de store verdensreligioner som værende guddommelige. Måden religionsgrundlæggerne taler om Gud og de praktiske leveregler de lærer deres tilhængere er imidlertid forskellig. Dette mener bahá’íer er historisk og kulturelt bestemt, og et resultat af at religionerne er opstået på forskellige tidspunkter i historien og til forskellige folkeslag.

Kan man være bahá’í og medlem af f.eks. folkekirken?
Nej. Selvom Bahá’í troen anerkender kristendommen som en guddommelig religion tror bahá’íer at bahai troen er den seneste religion i rækken. Bahá’u’lláh opfattes som Jesus genkomst.