Markering af 200 året for Bahá’u’lláhs fødsel

Udviklingen i verden, socialt, videnskabeligt og kommunikationsmæssigt, har taget en helt ny retning og er blevet umådeligt meget hurtigere de seneste 200 år. Bahá’íer tilskriver det kvantespring der er sket i verdens udvikling til fremkomsten af Bahá’u’lláh, grundlæggeren af bahá’í troen, der blev født i Iran i 1817.

I perioden 21 -22. oktober 2017, markerede bahá’íer over hele verden hans fødsel for 200 år siden. Lige fra små øer i Stillehavet, i Asiens og Afrikas storbyer, til fjerntliggende landområder i Nord- og Syd-Amerika. Ved at følge linksene til højre kan man få et glimt af nogle af forberedelserne og fejringerne, samt læse nogle af de reaktioner der allerede er kommet fra regenter og borgmestre.

I Danmark blev 200 året markerest både ved et officielt arrangement for særligt inviterede og ved en række åbne markeringer i lokale bahá’í-samfund over hele Danmark.

Bahá’í troen kort fortalt
Bahá’í troen, som blev grundlagt af Bahá’u’lláh, er siden Hans død i 1892 vokset fra at favne få tusind troende i en håndfuld lande i Mellemøsten, til at være verdens 9. største religion med tilhængerne spredt over stort set alle verdens lande og territorier.

Grundlæggende lærer Troen, at der kun findes én Gud, som gennem historien har åbenbaret sig til menneskeheden gennem de store åbenbaringsreligioners grundlæggere. Budskabet tilpasses hver tidsalders behov. I vores tid er dette: Oprettelse af et forenet verdenssamfund bygget på retfærdighed og fredelig sameksistens, universel uddannelse, lige ret mellem kønnene, opgivelse af enhver form for fordomme, og anerkendelse af menneskets åndelige natur.