Sitemap

Informationskontoret
Sofievej 28
2900 Hellerup
Tlf.: 3962 1780
info@bahai.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

Velkommen til det danske bahá’í samfunds hjemmeside. Vi er en del af det internationale bahá’í samfund, der tæller omkring seks millioner troende fra 2100 forskellige etniske grupper og stammer fordelt over hele verden.

Fælles for os er, at vi tror på Bahá’u’lláh som den seneste i en lang række af religionsstiftere, der blandt andet omfatter Buddha, Moses, Jesus og Muhammed. Bahá’u’lláh lærer os, at der kun er én Gud, én menneskerace og en stadigt fremadskridende religion.Vi inviterer dig til at undersøge troens læresætninger og aktiviteter på de følgende sider, og tage kontakt til os, hvis du har spørgsmål eller ønsker kontakt med bahá’íer i dit område. Du er altid velkommen til at deltage i vores studiegrupper, andagtsmøder, børneklasser og ungdomsprogrammer.

Foto:
Det europæiske andagtshus i Frankfurt am Main/Tyskland
 
Bogforum november 2014

Dansk Bahá'í Forlag udstiller 7.-9. november

 

Forfølgelse af Bahá'í i Iran

læs om deres skæbne her

 

Bahá'í om Miljø

Grønland

Bahá'í samfundet om miljø.   se her

 En bøn for menneskeheden

O Du gode Herre! Du har skabt hele menneskeheden fra den samme stamme. Du har bestemt, at alle skal tilhøre den samme slægt. I Din hellige nærværelse er de alle Dine tjenere, og hele menneskeslægten er skærmet under Dit tabernakel; alle er samlet ved Din gavmildheds bord; alle er oplyst af Dit forsyns lys.
O Gud! Du er god mod alle, Du har sørget for alle, skærmer alle, skænker liv til alle. Du har udrustet alle med talenter og evner, og alle er nedsænket i Din barmhjertigheds hav.
O Du gode Herre! Foren alle. Lad religionerne forliges og gør nationerne til et, så de må betragte hinanden som en familie og hele jorden som ét hjem. Må de alle leve sammen i fuldendt harmoni.
O Gud! Løft menneskehedens enheds banner højt.
O Gud! Opret Den Store Fred.
Knyt Du hjerterne fast sammen, o Gud.
O Du gode Fader, Gud! Glæd vore hjerter med Din kærligheds duft. Gør vore øjne klare ved hjælp af lyset i Din ledelse. Fryd vore øren med Dit Ords musik og skærm os alle i Dit forsyns fæstning.
Du er Den Mægtige og Magtfulde, Du er Den Tilgivende, og Du er den der bærer over med menneskeslægtens brist.

'Abdu'l-Bahá

 


 

Jorden er kun ét land og menneskeheden dets indbyggere.